WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

W oparciu o Ustawę PZP

  • 30.11.2018

    Ogłoszenie o zamówieniu

    Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest całodobowa kompleksowa obsługa portierska i ochrona mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118.

    szczegóły