WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Struktura

Rada Nadzorcza

 • Grzegorz Mroczek - Przewodniczący RN

 • Tomasz Piotrowski - Wiceprzewodniczący RN

 • Dominik Gabrysiak - Członek RN

 • Michał Stefanowicz - Członek RN

 • Ryszard Marcinkowski - Członek RN

Zarząd

 • Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

 • Anna Górczyńska - Zastępca Prezesa Zarządu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi

 • Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk - Dyrektor Biura
 • Dominika Jeżewska - Zajdel - Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami

Zespoły

 • Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego

Maciej Mróz - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych
 • Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Ewa Czarnecka - Kierownik Zespołu

 • Zespół Realizacji Umów

Agnieszka Podstolska - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Promocji
 • Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych

Jan Sztaudynger - Kierownik Zespołu, Rzecznik ds. Etyki

 • Zespół ds. Analiz i Planowania
 • Zespół ds. Administracji i Zamówień Publicnych

Marzena Świątek - Kierownik Zespołu

 • Zespół Kontroli Zewnętrznej

Joanna Kruk-Olczyk - Kierownik Zespołu

 • Zespół Finansowo-Księgowy

Elżbieta Kraus - Główny Księgowy

 • Zespół Organizacyjny

Ewa Wilk - Kierownik Zespołu

 • Zespół Systemu Zarządzania

Marzena Ciechulska - Kierownik Zespołu, Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania