WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Rozliczenia

 

Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi powinien zapoznań się z Instrukcją rozliczania kosztów zadania w celu:

  • poprawnego przygotowania dokumentów finansowych,
  • wypłaty środków.

Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 01.01.2012 r. do 01.08.2012 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 02.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 01.01.2014 r. do 18.09.2014 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 19.09.2014 r. do 02.04.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 03.04.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 16.09.2017 r.

Do pobrania:


Wniosek o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW w Łodzi - Edukacja Ekologiczna 2017 r.

Do pobrania:


Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej dla państwowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów na 2018 r.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych do umów zawartych w 2011 r.

Do pobrania:


Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych do umów zawartych od 2012 r.

Do pobrania:


Wytyczne dotyczące zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Do pobrania:


Tabela opłat i kar umownych:

Do pobrania: