WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Programy Priorytetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża Programy Priorytetowe, w ramach których pomoc finansowa ze środków Funduszu może być uzyskana przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z terenu województwa łódzkiego,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jst,
  • osoby fizyczne.

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów wraz z opisem programów oraz formularzami wniosków znajduje się pod poniższym linkiem:

 

Oferta dla osób fizycznych wraz z opisem programów oraz formularzami wniosków znajduje się pod poniższym linkiem: