WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
10.01.2017

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Główny Specjalista

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Stanisław Leszto zamieszkały w Piotrkowie Trybunalskim.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Specjalisty w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.