WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
10.08.2016

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Peraj zamieszkała w Poddębicach.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.