WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Nasi Partnerzy

 

 

ŁARR

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
W dniu 9 listopada 2011 podczas Europejskiego Forum Gospodarczego podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju Regionu Łódzkiego z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Podpisanie listu jest wyrazem chęci wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wspólnej polityki informacyjnej dla Beneficjentów każdego z sygnatariuszy oraz udział w akcjach promocyjno-gospodarczych służących prezentacji oferty obu instytucji.

http://www.larr.lodz.pl/WBIOS

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
23 lutego powołano do życia Radę Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Założeniem podpisanego porozumienia jest m.in.: wymiana informacji z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Wydziału, przygotowanie przez Wydział BiOŚ oferty konsultingowej i szkoleniowej odpowiadającej potrzebom Funduszu, pozyskiwanie partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów Wydziału BiOŚ, edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

http://www.biol.uni.lodz.pl/


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

21 listopada 2012 r. nawiązano porozumienie pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoŁ a WFOŚiGW w Łodzi. Na mocy porozumienia obie strony zadeklarowały chęć współpracy w celu m.in: wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia konsultacji, pozyskiwania w celach dydaktycznych najlepszych przykładów w zarządzaniu, w tym zarządzaniu środowiskowym, pozyskiwania partnerów umozliwiających odbywanie praktyk przez najlepszych studentów Wydziału Zarządzania UŁ, przygotowania ofert konsultingowych i szkoleniowych dla kadry zarządzającej różnych podmiotów dotyczących w szczególności aspektów zarządzania środowiskowego, wzajemnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach.
Na podstawie porozumienia WFOŚiGW w Łodzi ma prawo do używania tytułu Partnera Biznesowego Wydziału Zarządzania UŁ.

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/