Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 

Jan Sztaudynger, Kierownik Zespołu

42 663 41 90
jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Ślisińska - Owczarek, Zastępca Kierownika  Zespołu
42 663 41 91 aslisinska@wfosigw.lodz.pl
Kamila Golewska 42 663 41 92 kgolewska@wfosigw.lodz.pl
Sławomir Pytlawski 42 663 41 94 spytlawski@wfosigw.lodz.pl

 

DORADCY ENERGETYCZNI:

Magdalena Jankowska - Kostrzewa 42 663 41 42
mjankowska@wfosigw.lodz.pl
Grzegorz Leszczyk 42 663 41 43
gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał Ochota 42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska 42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl
Małgorzata Skupińska 42 663 41 40 mskupinska@wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 

a