WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres od 1 stycznia 2016 r.: ul. Dubois 118
Kod pocztowy: 93-465 Łódź
Godziny pracy: pn.- pt.: 8.00 - 15.30


Program Czyste Powietrze: 42 663 41 40, 141, 142, 143, 144
Telefon Kancelaria: 42 663 41 03, 42 663 41 04
Call Center 42 663 41 00

KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU

fax: 42 663 41 01
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

Rachunek bieżący:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi:

67 1130 1163 0014 7017 9320 0002


Ochrona danych osobowych

Informujemy Państwa, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Wnioskodawców i Beneficjentów, w celu podjęcia działań niezbędnych do:
  • Udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję,
  • rozpatrzenia Państwa  wniosków,
  • zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania,
  • realizacji ww. umowy.

Przetwarzanie trwa od momentu złożenia przez Państwa pisma lub wniosku o dofinansowanie, aż do czasu zakończenia realizacji zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu. Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania treści swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe naszych Wnioskodawców i Beneficjentów mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy kontrolne lub śledcze) lub z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt zewnętrzny, wdrożenie i serwis oprogramowania oraz urządzeń, ochrona mienia), jednak zawsze na podstawie zawartej pisemnie umowy, która zapewnia ich należyte zabezpieczenie i wykorzystanie w ściśle określonym celu, związanym z udzielanym dofinansowaniem i działalnością statutową Funduszu.
Informujemy Państwa również, iż dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane przez Fundusz były należycie zabezpieczone zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod nr. tel 42 66-34-145.