WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
23.11.2017

Wyniki IV edycji Konkursu "EkoAktywni"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w IV edycji Konkursu "EkoAktywni".

Celem Konkursu "EkoAktywni" było nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego. Konkurs ogłaszany był w dwóch kategoriach: organizacja pozarządowa i osoba fizyczna w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy do zapoznania się z wynikami Konkursu.