WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
28.10.2016

Wyniki III edycji Konkursu "EkoAktywni"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w III edycji Konkursu "EkoAktywni".

Celem Konkursu "EkoAktywni" było nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego. Konkurs ogłaszany był w dwóch kategoriach: organizacja pozarządowa i osoba fizyczna w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna. Ponadto Zarząd WFOŚiGW w Łodzi ustanowił i przyznał Nagrodę Specjalną w wysokości 10 000,00 zł Panu prof. dr hab. Romualdowi Olaczkowi, za szczególne osiągnięcia na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na terenie woj. łódzkiego.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy do zapoznania się z wynikami Konkursu.

Wyniki III edycji Konkursu "EkoAktywni"