WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

KONTAKT MAILOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE ŁÓDŹ: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Magdalena Jankowska-Kostrzewa  42 663 41 42 mjankowska@wfosigw.lodz.pl
Grzegorz Leszczyk  42 663 41 43 gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał  Ochota  42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska  42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl
Małgorzata Skupińska  42 663 41 40
mskupinska@wfosigw.lodz.pl