WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

 • 14.08.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa szerokiego asortymentu artykułów biurowych na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi

  szczegóły

 • 13.08.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i demontaż wystawy posterowej z okazji „Ogólnopolskich obchodów 25-lecia WFOŚiGW” w Warszawie we wrześniu 2018 roku.

  szczegóły

 • 11.07.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły