WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

 • 07.12.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usługi połączeń głosowych oraz transmisji faksowej w oparciu o używany obecnie plan numeracyjny, dostawa sygnału do sieci Internet w oparciu o publiczną adresację IPv4, wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji i przyłączeń (w tym urządzeń) oraz zapewnienie opieki technicznej nad elementami systemu.

  szczegóły

 • 16.10.2018

  Zapytanie ofertowe

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi cateringowej i zaplecza hotelowego dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

  szczegóły