WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
29.05.2018

Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego

W dniach 17.05 i 24.05.2018 r. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Łodzi przeprowadził szkolenie dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego z kierunku Gospodarka Przestrzenna pt: „Efektywność Energetyczna oraz odnawialne źródła energii w kontekście poprawy jakości powietrza województwa łódzkiego”.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, poznania zagadnień dotyczących poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, likwidacji źródeł niskiej emisji, rozwoju idei klastrów energii, możliwości pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji proekologicznych oraz zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych zasad przygotowania a następnie weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat.