WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
26.03.2018

Spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów woj. łódzkiego w Sulejowie

W dniu 26 marca 2018 r. w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów województwa łódzkiego dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2018 r. organizowane wspólnie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Spotkanie to zapoczątkowało cykl spotkań, które przybliżą tematykę pozyskiwania środków finansowych na zadnia związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną naturalnego środowiska. 

W spotkaniu uczestniczył Prezes WFOŚiGW w Łodzi p. Wojciech Miedzianowski oraz pracownicy Funduszu p. Dorota Linowiecka, p. Małgorzata Skupińska, p. Maciej Mróz, p. Grzegorz Leszczyk, p. Katarzyna Szyposzyńska i p. Wiesława Szczawińska. Do zobaczenia podczas następnych spotkań na terenie naszego województwa.