WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.03.2018

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

7 marca 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi reprezentowanym przez Pana Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Zarządu a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Panią dr Iwonę Wieczorek – Dyrektora NIST.

 

Na spotkaniu w siedzibie Instytutu obie strony porozumienia ogłosiły chęć współpracy w obszarze wspierania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w szczególności:

  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych;

  • współpracy przy realizacji wydawnictw i publikacji;

  • zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy, wspólnych działaniach i podejmowanych inicjatywach.