WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.02.2018

Spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r.

W dniu 21.02.2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r. Fundusz reprezentowany był przez:

- Prezesa Zarządu - Wojciecha Miedzianowskiego,
- Zastępcę Prezesa Zarządu - Annę Górczyńską,
- Kierownika Zespołu ds. Nieinwestycyjnych – Ewę Czarnecką,
- Pracowników Zespołu ds. Nieinwestycyjnych: Karolinę Rzetelską i Katarzynę Nowak.

Uczestnicy spotkania, wśród których znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji edukacyjnych, zostali zapoznani z głównymi założeniami konkursów, takich jak:

- "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019",
- "Ekopracownia pod chmurką",
- "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".

Dziękujemy za duże zainteresowanie spotkaniem i zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące założeń ww. konkursów znajdują się w zakładce "Konkursy" - konkursy na dotację.