WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.09.2017

"Ale czad" - kampania edukacyjmo- informacyjna

Edukacja mieszkańców naszego województwa jest jednym z ważniejszych zadań Funduszu. Dlatego też wspieramy i promujemy zadania w tym zakresie. Jednym z nich jest społeczna kampania edukacyjno-informacyjna przeprowadzana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i podległe jej Komendy Powiatowe PSP w III i IV kwartale 2017 roku. 

Kampania "Ale Czad" skierowana jest do mieszkańców powiatów: łódzkiego wschodniego, łaskiego, poddębickiego, rawskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i miejskiego łódzkiego. Zadaniem patroli jest dotarcie do jak największej grupy ludzi zagrożonych niebezpieczeństwem wystąpienia pożaru. W ramach projektu zorganizowane są konkursy wiedzy i zabawy edukacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w których nagrodami dla zwycięzców są czujki tlenku węgla i dymu.  W ramach projektu zakupiono 1700 sztuk czujek CO i dymu, które są nagrodami w konkursach i grach losowych. Akcji towarzyszą pokazy sprzętu pożarniczego i ćwiczenia służb ratowniczych.  Każdy zainteresowany mieszkaniec może wygrać sprzęt ratujący zdrowie i życie. Przedstawiciel  WFOŚiGW w Łodzi Funduszu uczestniczył w jednej z takich akcji w Koluszkach podczas Dożynek Powiatowych 17.09.2017 roku.