WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
16.09.2016

II Forum Eksperckie w WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 16 września 2016 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się II Forum Eksperckie. Tematyką Forum była "Edukacja ekologiczna - nowe możliwości". Podczas jego trwania pracownicy Funduszu przedstawili ofertę w zakresie edukacji ekologicznej i formy wsparcia oferowane przez WFOŚiGW w Łodzi dla placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. 

Swoją ofertę w zakresieprowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej przedstawiła przedstawicielka Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Pani Dorota Zielińska - doradca metodyczny oraz przedstawicielka Wytwórni Filmów Oświatowych Pani Iwona Thomas - Stachacz. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób reprezentujących różne szczeble środowiska oświatowego z całego województwa łódzkiego. Uczestnicy Forum mieli okazję zwiedzić nową siedzibę Funduszu i zapoznać się z energooszczędnymi rozwiązaniami w budynku.